Ολοκλήρωση GDPR του Eden Roc

Ολοκληρώθηκε από την ομάδα μας η εγκατάσταση της τεκμηρίωσης πλήρους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, στο εξαιρετικό και πανέμορφο Ξενοδοχείο Eden Roc, το οποίο πρόσφατα μπήκε στην οικογένεια των πεντάστερων Ξενοδοχείων της Ρόδου, κατόπιν της Συμβουλευτικής υποστήριξης που παρείχε στο Ξενοδοχείο το αντίστοιχο Τεχνικό μας τμήμα. Σας ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία.