ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR

Είναι Ευρωπαϊκός Κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο, κάθε οργανισμός που χειρίζεται Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό αυτό, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις Διαδικασίες Διαχείρισης των Πληροφοριών του.

Στο διπλανό διάγραμμα μπορείτε να δείτε σε απλή σχηματική απεικόνιση, τα βήματα ελέγχου που πρέπει να διερευνήσετε, προκειμένου να δείτε την αλληλεπίδραση της Εταιρείας σας με τον εν λόγω Κανονισμό, με σκοπό να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Είμαστε ομάδα από Εκπαιδευμένους (στον Κανονισμό GDPR) Συμβούλων με πολυετή πείρα στην συγγραφή Συστημάτων Διαχείρισης, ενώ διατηρούμε συνεργασία με πολύπειρους Νομικούς, οι οποίοι και έχουν την επιμέλεια των Νομικών Κειμένων (Συμβάσεις κλπ).

Απευθυνόμαστε σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία διαχειρίζονται κάθε είδους Προσωπικά Δεδομένα (ευαίσθητα ή μη) και επιθυμούν να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το υφιστάμενο Εθνικό ή Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

 • Επειδή βλέπουμε κάθε Επιχείρηση σαν μία ξεχωριστή οντότητα και δίνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της, στην φύση των εργασιών της και στην υποδομή της.
 • Επειδή είμαστε άριστοι γνώστες όλων των πτυχών του Κανονισμού GDPR, και γενικά επί Προσωπικών Δεδομένων και Διαχείρισης Πληροφοριών.
 • Επειδή η τιμολογιακή μας πολιτική είναι απολύτως συνυφασμένη με το υφιστάμενο οικονομικό γίγνεσθαι.
 • Επειδή εστιάζουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Διαθέτουμε μία ανθρωποκεντρική αντίληψη, έχοντας ως στρατηγική μας την προσφορά των χαμηλότερων δυνατών τιμών με παράλληλη προσφορά των υψηλότερων δυνατών υπηρεσιών.
 • Γιατί ήδη απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη αρκετών Επιχειρήσεων που μας εμπιστεύτηκαν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ GDPR

Υπηρεσία 1: GDPR Full Documentation

Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα πλήρες πακέτο ανάπτυξης συνολικής τεκμηρίωσης, προκειμένου η Επιχείρηση σας να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία όπως:

 • Διάγνωση
 • Χαρτογράφηση Δεδομένων
 • GAP Analysis
 • Εκπόνηση Πλάνου Συμμόρφωσης
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών
 • Σύνταξη Παραρτημάτων Υφιστάμενων και Νέων Συμβάσεων
 • Διαδικασίες Διαχείρισης Ιστοσελίδας
 • Εκπαίδευση Προσωπικού & DPO

Υπηρεσία 2: Outsourcing DPO

Η Υπηρεσία αυτή αναφέρεται σε ορισμό στελέχους μας ως Outsourcing DPO (στα πλαίσια που ορίζει ο Κανονισμός GDPR) στην Επιχείρηση σας, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

 • Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Ασφάλειας
 • Συνεχής Βελτίωση σε θέματα που αφορούν τον Κανονισμό GDPR
 • Συνεχής Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Συνεχής Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης με βάση τις Νομοθετικές & Τεχνολογικές Εξελίξεις
 • Αποφυγή Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων σε σχέση με Κατανομή Ευθυνών
 • Υποστήριξη σε θέματα Καταγγελιών
 • Επικοινωνία με την Αρχή

Υπηρεσία 3: GDPR Audit

Η Υπηρεσία αυτή αναφέρεται σε πλήρη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης σε μία Επιχείρηση σε αντιπαραβολή με τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR. Ό έλεγχος και η αντιπαραβολή θα γίνει με βάση τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων (π.χ ISO 27001) και θα ελεγχθούν:

 • Ηλεκτρονική Ασφάλεια (Υφιστάμενο Δίκτυο, συνδέσεις κλπ)
 • Φυσική Ασφάλεια
 • Νομική Ασφάλεια (Έλεγχος Συμβάσεων κλπ)
 • Αναγκαιότητα Ύπαρξης DPO
 • Λοιπά Θέματα Ασφάλειας

Και στο τέλος θα παραδοθεί πλήρη Έκθεση ευρημάτων και ελλείψεων στην Επιχείρηση, ώστε να μπορεί η ίδια να προβεί στις επόμενες κινήσεις της

Υπηρεσία 4: GDPR On Demand

Η καινοτόμα αυτή Υπηρεσία, η οποία αφορά απομακρυσμένη Συμβουλευτική υποστήριξη (μειώνοντας σημαντικά τα κόστη) απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να έχουν πάγια συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που έχουν σχέση με το GDPR, όταν αυτά συμβούν. Συγκεκριμένα, ειδικοί σας συμβουλεύουν σε έκτακτα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την Επιχείρηση σας, όπως:

 • Διαχείριση Καταγγελιών
 • Διαχείριση διαρροών Προσωπικών Δεδομένων
 • Διαχείριση θεμάτων Ασφαλείας
 • Εκτίμηση Συμβάσεων σε σχέση με θέματα Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας
 • Διαχείριση Αιτημάτων Υποκειμένων
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Επιθέσεων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ολοκλήρωση GDPR του Eden Roc

27 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Ολοκληρώθηκε από την ομάδα μας η εγκατάσταση της τεκμηρίωσης πλήρους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, στο εξαιρετικό και πανέμορφο Ξενοδοχείο Eden Roc, το οποίο πρόσφατα μπήκε στην οικογένεια των πεντάστερων Ξενοδοχείων της Ρόδου, κατόπιν της [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 38/2019 – 18/10/2019

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή διπλού προστίμου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 α’ του [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 63/2018 – 09/10/2018

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 [διαβάστε περισσότερα...]