Ολοκλήρωση GDPR του Eden Roc

27 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Ολοκληρώθηκε από την ομάδα μας η εγκατάσταση της τεκμηρίωσης πλήρους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, στο εξαιρετικό και πανέμορφο Ξενοδοχείο Eden Roc, το οποίο πρόσφατα μπήκε στην οικογένεια των πεντάστερων Ξενοδοχείων της Ρόδου, κατόπιν της [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 38/2019 – 18/10/2019

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή διπλού προστίμου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 α’ του [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 63/2018 – 09/10/2018

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 62/2018 – 09/10/2018

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 61/2018 – 09/10/2018

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 [διαβάστε περισσότερα...]

Απόφαση: 60/2018 – 09/10/2018

25 Νοεμβρίου, 2019|0 Comments

Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 [διαβάστε περισσότερα...]