Επιβολή διπλού προστίμου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 α’ του Ν. 2472/1997, σε συνδυασμό µε το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3471/2006 για παραβάσεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 σε σχέση µε τις καταγγελίες σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Πατήστε εδώ